نوشته‌ها

رابطه سوتین و سرطان سینه
,

رابطه سوتین و سرطان سینه

بعضی عقیده دارند که بستن سوتین و فشار بر پستان‌ها موجب افزایش احتمال سرطان سینه می‌شود. اما ... این ایده که پوشیدن سوتین باعث بروز سرطان سینه می‌شود بیشتر از ۲۰ سال است که بیان شده و عده ای بر این نظر پافشاری میکنند. اما در هیچ مطالعه و پژوهشی ت…